Selbst II  

 

Hubertus Giebe ∙ Selbst II ∙ 2003 ∙ Farblithografie 14/30 ∙ 53,5 x 39,2 cm

Preis auf Anfrage