An der Museumsinsel

Evelyn Richter, An der Museumsinsel, Berlin 1972, Silbergelatine

Evelyn Richter ∙ An der Museumsinsel ∙ Berlin 1972 ∙ Vintage Print , Silbergelatine auf Barytpapier ∙ 39 x 57 cm